Seglingen 17-05-17.
Klicka här för att spela i Vimeo.
HQ035956_01.00_01_38_01.Still001
Eller klicka på namnet nedan för att spela lilla filmen här i webläsaren:
Ons0517s
Lilla filmen är c:a 37 MB.
Tillbaka.