Seglingen 17-06-21.
Klicka här för att spela i Vimeo.
Ons0621.00_03_32_08.Still001
Eller klicka på namnet nedan för att spela lilla filmen här i webläsaren:
Ons0621_s
Lilla filmen är c:a 64 MB.
Tillbaka.